Siirry sisältöön

Pessi – monipuolisia tuetun asumisen ratkaisuja 

Asumispalveluyksikkö Pessi Mäkelänkadulla Helsingissä tarjoaa tuettua asumista erityisesti niille pitkäaikaisasunnottomille ihmisille, joilla on taustallaan päihde- ja mielenterveysongelmia. 

Pessin asumispalveluyksikössä tavoitteena on asukkaan asumisedellytysten parantaminen sekä kodin mahdollistaminen kaikille. Asuminen Pessissä on tuettua asumista, jossa arjen- ja elämän hallintaa vahvistetaan henkilökunnan tuella.  

Pessin toiminta pohjautuu asunto ensin -periaatteeseen, jossa päihteettömyys ei ole asunnon saamisen edellytys, vaan asunto on ensimmäinen askel kohti kuntoutumista. Ajatuksena on, että ensin turvataan asuminen ja vasta sitten tartutaan asukkaan elämän muihin haasteisiin yhdessä hänen kanssaan.  

Asumispalveluyksikkö Pessissä on 96 asuntoa, joista kaksi on tarkoitettu pariskunnille. Pessin yhteydessä toimii lisäksi kuntouttava asumisyhteisö Pessix, jossa asuntoja on 13 ja asumispalveluosasto Somix, jossa on 16 asuntoa. Mäkelänkadun yksikössä asuntoja on siis yhteensä 125. Sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset työskentelevät yksikössä ympäri vuorokauden. 

Pessix-yhteisössä keskiössä on kuntoutuminen 

Pessixin kuntouttava asuinyhteisö on yhteisömuotoista asumista, jossa omien asuntojen lisäksi asukkaiden käytössä ovat yhteiset oleskelutilat keittiöineen ja olohuoneineen. Pessixissä asukkaat osallistuvat viikoittain yhteisökokouksiin ja huolehtivat yhteisön siisteydestä yhdessä. Pessixin asumisyhteisössä on hyvin vahva kuntoutumisen ja itsenäistymisen näkökulma ja tavoite.  

Somix-osasto tarjoaa erittäin vahvaa apua arkeen 

Somix asumispalveluosasto tarjoaa tuettua asumista ja erittäin vahvaa apua arkeen ja elämänhallintaan. Somix on tarkoitettu henkilöille, jotka eivät pärjää normaalissa tuetussa asumispalvelussa, mutta joille palveluasuminenkaan ei ole oikea ratkaisu. 

Yhteistyötä naapuruston kanssa 

Asukkaamme ovat meille tärkeitä ja heidän hyvinvoinnistaan kannetaan huolta. Teemme myös aktiivisesti työtä suvaitsevuuden ja moniarvoisuuden puolesta. Me ajattelemme, että jokaisella on oikeus ihmisarvoiseen elämään ja tasa-arvoiseen kohteluun. Kunnioitamme ihmisen itseisarvoa yksilönä ja yhteiskunnan jäseninä. 

Keskustelemme jokaisen meille muuttavan kanssa siitä, kuinka oman kodin ympäristö otetaan huomioon. Teemme aktiivisesti työtä sen eteen, että jokainen Sininauhan kodissa asuva hyväksytään osaksi asuinalueen naapurustoa. Osana naapurustotyötä käymme jatkuvaa vuoropuhelua asukkaidemme, naapuruston ja siellä toimivien yritysten, laitosten ja viranomaisten kanssa. Teemme myös ympäristökierroksia yksikön lähialueella.  

Aktiivista arkea Pessissä 

Haluamme tarjota asukkaillemme mahdollisuuden aktiiviseen arkeen. Sininauhan asunnoissa asuvalla on mahdollisuus osallistua työtoimintaan ja hänelle voidaan maksaa siitä työosuusrahaa. Tehtävät vaihtelevat ympäristön siivoamisesta puutarhan hoitoon ja lahjoitusvaatteiden lajitteluun.  

Tarjoamme myös mahdollisuuksia kouluttautua vertaistoimintaan. Vertaistoiminnassa on mahdollisuus myös oppia uutta: kokata yhdessä, hankkia ensiapukoulutusta tai vaikka siirtyä työkokeiluun. 

Mäkelänkadulla sijaitsee myös matalan kynnyksen yhteisö Cafe Illusia, johon asiakkaamme ovat tervetulleita. Café Illusiassa voit viettää aikaa, kohdata muita ihmisia ja osallistua ryhmätoimintaan. 

Asumaan meille 

Kodin saamiseksi meiltä, ota ensin yhteyttä Helsingin kaupungin sosiaalitoimen asumisen tuen yksikköön (ASTU) tai omaan sosiaalityöntekijääsi. Asuminen pohjautuu huoneenvuokralain mukaiseen sopimukseen, joka on voimassa toistaiseksi.  

Ota yhteyttä

Osoite 
Mäkelänkatu 50, Helsinki

Pessin asumispalveluyksikkö

Päivystysnumerot Pessi
Päivystävä puhelin 24/7
040 556 9105

Johanna Pohjanmeri

Pessi
Yksikönpäällikkö
040 3578 937

Lauri Mattila

Pessi
Tiimiesihenkilö
046 602 7105

Jutta Tamminen

Pessi
Tiimiesihenkilö
040 701 6105