Siirry sisältöön

Ruusulankatu – tukea asumiseen ja kuntoutumiseen  

Helsingin Töölössä Ruusulankadulla sijaitseva asumispalveluyksikkö tarjoaa tuettua asumista pitkäaikaista tai toistuvaa asunnottomuutta sekä päihde- ja mielenterveysongelmia kohdanneille helsinkiläiselle.  

Henkilö hoitaa Ruusulankadun asumipalveluyksikön edustan kukkaistutuksia.

Ruusulankadun 90-paikkainen asumispalveluyksikkö toimii asunto ensin -periaatteella, jonka mukaan asunto on jokaisen ihmisen perusoikeus, jota ei tarvitse ansaita esimerkiksi päihteettömyydellä. Ajatuksena on, että ensin turvataan asuminen ja vasta sitten tartutaan asukkaan elämän muihin haasteisiin yhdessä hänen kanssaan.  

Ruusulankadulla asukkailla on asumisen onnistumisen tukena moniammatillinen työryhmä, johon kuuluu muun muassa asumisohjaajia, palveluohjaajia, yöohjaajia, työvalmentajia sekä sairaanhoitaja ja toimintaterapeutti. Jokaisella asukkaalla on nimetty omaohjaaja ja henkilökunta on paikalla ympäri vuorokauden. 

Yhteistyötä naapuruston kanssa 

Asukkaamme ovat meille tärkeitä ja heidän hyvinvoinnistaan kannetaan huolta. Teemme myös aktiivisesti työtä suvaitsevuuden ja moniarvoisuuden puolesta. Me ajattelemme, että jokaisella on oikeus ihmisarvoiseen elämään ja tasa-arvoiseen kohteluun. Kunnioitamme ihmisen itseisarvoa yksilönä ja yhteiskunnan jäsenenä. 

Keskustelemme jokaisen meille muuttavan kanssa siitä, kuinka oman kodin ympäristö otetaan huomioon. Teemme aktiivisesti työtä sen eteen, että jokainen Sininauhan kodissa asuva hyväksytään osaksi asuinalueen naapurustoa. Osana naapurustotyötä käymme jatkuvaa vuoropuhelua asukkaidemme, naapuruston ja siellä toimivien yritysten, laitosten ja viranomaisten kanssa. Teemme myös ympäristökierroksia yksikön lähialueella.  

Aktiivista arkea Ruusulankadulla 

Tarjoamme asukkaillemme mahdollisuuden aktiiviseen arkeen. Yksikön viikko-ohjelmassa on erilaisia ohjattuja ryhmiä, kuten toimintaterapeutin ruokaryhmä, vapaaehtoisten järjestämä retkiryhmä ja viikoittaiset yhteisökokoukset.  

Päivittäin asukkaillamme on mahdollisuus osallistua työtoimintaan, johon osallistumisesta heille maksetaan pientä työosuusrahaa. Tehtävät vaihtelevat esimerkiksi ympäristön siivoamisesta puutarhan hoitoon ja lahjoitusvaatteiden lajitteluun. 

Tarjoamme asukkaillemme myös mahdollisuuksia kouluttautua vertotoimintaan, jossa asukkailla on mahdollisuus oppia uutta: kokata yhdessä, hankkia ensiapukoulutusta tai vaikka siirtyä työkokeiluun. 

Samoissa tiloissa asumispalveluyksikön kanssa toimii Sininauha Oy:n korvaushoitoyksikkö.  

Asumaan meille 

Asunnon saamiseksi ota yhteyttä Helsingin kaupungin sosiaalitoimen ASTU asumisen tuen yksikköön . Emme tee itse asukasvalintaa, vaan asutamme uudet asukkaat asumisen tuen sijoituspäätöksellä jonosta. Asukkaiden kanssa tehdään huoneenvuokralain mukaiset vuokrasopimukset. 

Ota yhteyttä 

Osoite  
Ruusulankatu 10, Helsinki 

Ruusulankadun asumispalveluyksikkö

Päivystysnumerot Ruusulankatu
Päivystävä puhelin 24/7
046 602 1105

Markus Santala

Ruusulankatu
Tiimiesihenkilö
044 734 3414