Siirry sisältöön

Linnakoti – tuettua tilapäisasumista Turussa  

Linnakodin tilapäismajoitusyksikössä tarjotaan räätälöityä tukea asunnottomille ja asunnottomuusuhan alla oleville asiakkaille.  

Onnistumisen eväitä pysyvämpään asumiseen  

Linnakodin tilapäismajoitusyksikkö on tarkoitettu väliaikaiseksi ratkaisuksi polulla pois katuasunnottomuudesta kohti pysyvämmän asumisratkaisun löytymistä. Asiakkaat ohjautuvat Linnakotiin Varsinais-Suomen hyvinvointialueen sosiaalitoimen kautta. 

Linnakodin toiminnan tarkoituksena on parantaa ja vakiinnuttaa asiakkaiden asumisen onnistumisen edellytyksiä. Toiminnan avulla pyritään säilyttämään ja vahvistamaan asiakkaiden toimintakykyä, ohjaamaan heitä palveluiden ja etuuksien piiriin sekä katkaisemaan asunnottomuuden kierre.   

Kokonaisvaltaista apua asumisen ja arjen haasteisiin  

Linnakodissa asiakkaiden arjen ja elämän hallintaa vahvistetaan henkilökunnan tuella. Tuki on kokonaisvaltaista ja moniammatillista sekä asukkaan yksilöllisiin tarpeisiin räätälöityä. Työskentelyssä korostuvat asukkaan kokonaisvaltainen hyvinvointi, toimivat verkostot sekä osallisuuteen ja arjen aktiivisuuteen kannustava ote.

Yksikössä on erilaista yhteisöllistä toimintaa kaikille asiakkaille. Jokaiselle asiakkaalle nimetään omaohjaaja ja Sininauhan koulutettu henkilökunta on paikalla ympäri vuorokauden.   

Aktiivista naapurustotyötä   

Asiakkaamme ovat meille tärkeitä ja heidän hyvinvoinnistaan kannetaan huolta. Ajattelemme, että jokaisella on oikeus ihmisarvoiseen elämään ja yhdenvertaiseen kohteluun. Kunnioitamme ihmisen itseisarvoa yksilönä ja yhteiskunnan jäsenenä.   

Keskustelemme jokaisen Linnakotiin muuttavan kanssa siitä, kuinka yksikön ympäristö otetaan huomioon. Teemme aktiivisesti työtä sen eteen, että meillä asuvat ihmiset hyväksytään osaksi naapurustoa. Käymme jatkuvaa vuoropuhelua asukkaidemme, naapuruston ja siellä toimivien yritysten, laitosten ja viranomaisten kanssa – tätä työtä kutsumme naapurustotyöksi. Osa naapurustotyötä on ympäristötyö, jota tehdään päivittäin muun muassa kiertämällä yksikön lähiympäristössä, keräämällä roskia ja tapaamalla naapurustoa.   

Ota yhteyttä  

Osoite  
Linnankatu 39, Turku   

Petri Muli

Kotiin vietävät palvelut Tilapäismajoitus Linnakoti
Yksikönpäällikkö
044 491 9328

Linnakoti asumispalveluyksikkö

Päivystysnumerot Tilapäismajoitus Linnakoti
Päivystävä puhelin 24/7
050 341 0243