Siirry sisältöön

Mitä Sininauha Oy tekee 

Tuotamme vaikuttavia tuetun asumisen palveluita sekä päihdepalveluita pitkittynyttä asunnottomuutta kokeneiden ja muuten haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten auttamiseksi. 

Kamera on tarkentunut työntekijän huppariin, jonka selässä lukee Sininauha Oy. Taustalla henkilö ottaa ruokaa lautaselleen keittiösaarekkeelta. Kamera on tarkentunut työntekijän huppariin, jonka selässä lukee Sininauha Oy. Taustalla henkilö ottaa ruokaa lautaselleen keittiösaarekkeelta.

Lähtökohtana asiantuntijuus ja ihmisarvon kunnioitus 

Sininauha Oy on merkittävä tuetun asumisen ja avomuotoisen päihdetyön asiantuntija ja palveluntuottaja. Asiakkaat ohjautuvat palveluihimme hyvinvointialueiden sosiaalitoimen tai päihde- ja mielenterveyspalveluiden kautta. 

Asunnottomuus- ja päihdetyön asiantuntijuutemme taustalla on vuonna 1957 perustetun Sininauhasäätiön vuosikymmenten työ sekä toimintamme jatkuva aktiivinen kehittäminen niin kokemus- kuin tutkittuun tietoon perustuen.    

Asiakastyössämme korostuvat arvostava kohtaaminen, valmentava ja osallistava työote, tavoitteellisuus sekä asiakkaiden yksilöllisiin tarpeisiin pohjautuvat ratkaisut ja toimintamallit. Haluamme moniammatillisen asiantuntijuutemme kautta auttaa asiakkaitamme kohti itsenäisempää arkea ja omannäköistä, hyvää elämää. 

Tuettu, yhteisöllinen asuminen  

Tuottamiamme tuetun asumisen palveluita ovat asunto ensin -periaatteella sekä päihteettömästi toimivat asumispalveluyksiköt sekä palveluasumisen palvelut. Tarjoamme lisäksi tilapäis- ja hätämajoitusta. 

Olemme maamme suurimpia asunto ensin -toimijoita. Asunto ensin -mallissa päihteettömyys ei ole edellytys asunnon saamiselle, vaan oma koti on ensimmäinen askel kohti kuntoutumista ja itsenäisempää, mielekästä elämää.  

Asukkaiksemme ohjautuu ihmisiä, joiden asunnottomuus on pitkittynyt tai uhkaa pitkittyä. Heillä on myös useimmiten taustallaan päihderiippuvuutta tai mielenterveyshaasteita sekä muita asunnottomuuteen liittyvät sosiaalisia ongelmia, joihin he tarvitsevat tukea. 

Kun asuminen on ensin turvattu, voimme lähteä yhdessä asukkaan kanssa hakemaan ratkaisuja hänen muihin haasteisiinsa. Jokaiselle asukkaallemme laaditaan yksilölliset, tavoitteelliset suunnitelmat kuntoutumisen mahdollistumiseksi. Suunnitelmien toteutumista seurataan säännöllisesti. 

Asumisen tukea suoraan asiakkaiden koteihin 

Helsingissä, Espoossa, Vantaalla ja Turussa tuotamme kotiin vietäviä palveluita suoraan asiakkaan kotiin.   

Tarkoituksena on vahvistaa asiakkaan voimavaroja, tukea arjen sujumista sekä luoda yhteistyöverkostoja. Tuetulla asumisella pyrimme varmistamaan asumisen onnistumisen ja auttamaan asiakasta kohti itsenäistä, mielekästä elämää. 

Yksilöllisiä päihdepalveluita 

Sininauha Oy:n päihdepalvelut tarjoavat asiakkaan kotona tapahtuvaa katkaisuhoitoa, kotiin tuotettavaa avohoitoa ja opioidikorvaushoitoa sekä pääkaupunkiseudulla että Tampereella.  

Päihdepalveluissamme asiakas yksilöllisine tarpeineen on aina toimintamme keskiössä, ja kohtaamme hänet arvostavasti kokonaisena ihmisenä. Tarjoamme turvallisen ympäristön ja kiireettömän ilmapiirin, jossa asiakasta kuunnellaan ja hänen ongelmiinsa etsitään yhdessä parhaita ratkaisuja.