Siirry sisältöön

Asunto ensin -mallissa turvataan perusoikeus – oikeus omaan kotiin  

Asunto ensin -mallissa lähdetään siitä, että ensin järjestetään asuminen ja vasta sen jälkeen tartutaan muihin asiakkaan haasteisiin yhdessä hänen kanssaan. 

Työntekijä näyttää asiakkaalle tietoja puhelimelta. Työntekijä näyttää asiakkaalle tietoja puhelimelta.

Kaikki lähtee oikeudesta omaan kotiin 

Kadulta käsin on erittäin vaikea hallita arkea tai kuntoutua päihderiippuvuudesta ja mielenterveyden haasteista. Asunto ensin -mallin lähtökohta on, että asunto on jokaisen ihmisen perusoikeus ja samalla ensimmäinen askel pitkäaikaisasunnottomuutta kokeneen ihmisen kuntoutumisen mahdollistumista.

Mallin mukaisessa ajattelussa katsotaan, että asuntoa ei tarvitse ansaita esimerkiksi päihteettömyydellä tai muulla elämäntavan muutoksella. Kaikilla on oikeus omaan kotiin ja jokainen ihminen on asumisen onnistumista, elämänhallintaa vahvistavan ja päihderiippuvuutta vähentävän tuen ja avun arvoinen. 

Lue lisää asunto ensin -mallista Y-säätiön nettisivuilta .

Asunto ensin – mutta ei asunto vain 

Sininauha Oy on Suomen merkittävimpiä asunto ensin -toimijoita. Meillä on sekä yksikkömuotoista asunto ensin -asumispalvelua että kotiin vietäviä asumisen tukipalveluita, joissa niin ikään noudatetaan asunto ensin -periaatetta.  

Asukkaamme saavat tukea ja ohjausta esimerkiksi erilaisissa arjen- ja elämänhallinnan haasteissa, sosiaali-, terveys- ja päihdepalveluihin hakeutumisessa ja etuuksien hakemisessa sekä päihderiippuvuuden ja päihdehaittojen vähentämisessä. Erilaiset itsenäisemmän elämän valmiuksia ja arjen mielekkyyttä lisäävät aktiviteetit ovat myös osa tuettuja asumispalveluitamme. 

Kehittämistä yhdessä asukkaiden kanssa 

Suunnittelemme ja kehittämme jatkuvasti toimintaamme yhdessä asukkaidemme ja tilaaja-asiakkaidemme kanssa. Olemme esimerkiksi ottaneet entistä vahvemmin mukaan kuntouttavia toimintamuotoja kaikissa tuetun asumisen palveluissamme ja jatkamme tätä edelleen työtä. Kehitämme myös jatkuvasti työ- ja vertaistoimintaamme. Kannustamme ja mahdollistamme asukkaillemme osallisuuden kokemuksia ja vahvistamme yhteisöllisyyttä.