Siirry sisältöön

Whistleblowing-kanava – Ilmoita epäillyistä väärinkäytöksistä 

Pyrimme kaikessa toiminnassamme eettiseen kestävyyteen. Sininauhasäätiö-konsernin anonyymi whistleblowing- eli väärinkäytösilmoituskanava perustuu EU:n whistleblowing-direktiiviin ja sen pohjalta säädettyyn kansalliseen ilmoittajansuojelulakiin. 

Whistleblowing-kanavan tavoitteena on väärinkäytösten torjunta. Kanavan kautta voi ilmoittaa Sininauhasäätiö-konsernin (Sininauhasäätiö ja Sininauha Oy) toimintaan liittyvästä väärinkäytösepäilystä tai toiminnasta, joka ei noudata eettisiä periaatteita, kuten eturistiriidat, lahjonta, ihmisoikeusrikkomukset, kilpailulainsäädäntöä vastaan tehdyt rikkomukset, taloudelliset väärinkäytökset, syrjinnän tai ahdistelun muodot. 

Ilmoituskanavaan eivät kuulu tavanomaiset asiakaspalautteet, poikkeamailmoitukset ja reklamaatiot, vaan niistä pyydetään ilmoittamaan erillisten palautekanavien kautta. Erimielisyyksissä ja ongelmatilanteissa rohkaisemme ottamaan yhteyttä ensisijaisesti asiasta vastaavaan henkilöön tai esihenkilöön.

Ilmoituksen voi tehdä Sininauhasäätiö-konsernin nykyinen tai entinen työntekijä, työnhakija, luottamushenkilö tai yhteistyökumppani. Ilmoituksen voi tehdä omalla nimellä tai täysin anonyymisti whistleblowing-ilmoituslomakkeen kautta. Tarkoituksena on varmistaa, että arkaluontoisista asioista voi ilmoittaa turvallisesti ja että ilmoittajia suojellaan.

Kaikkiin väärinkäytösepäilyihin suhtaudutaan vakavasti. Epäilysten tueksi ei tarvitse olla kattavia todisteita ennen epäilystä ilmoittamista, mutta whistleblowing-ilmoituskanavan väärinkäyttö on vakava rikkomus. Tahallaan vilpillisen ilmoituksen tekeminen, kuten väärien tietojen ilmoittaminen tai toisen henkilön mustamaalaaminen, rikkoo lakia ja voi johtaa rangaistukseen. 

Ilmoittaja saa ilmoitusta tehdessään tapauskohtaisen salasanan ja linkin, jonka kautta hän pääsee seuraamaan asian käsittelyä. Kun teet ilmoitusta, ota talteen salasana ja linkki. Näiden avulla voit kirjautua sivulle uudestaan, jatkaa tapauksesta viestimistä käsittelijän kanssa, antaa lisätietoja omatoimisesti, vastata mahdollisiin lisäkysymyksiin ja saada tietoa käsittelyn tilanteesta.

Whistleblowing-kanavaan tulleita ilmoituksia käsittelevät vain määrätyt, nimetyt henkilöt. He käynnistävät tarvittavat selvitykset. Käsittely on luottamuksellista. Luottamuksellisuus pätee myös silloin, kun ilmoittaja tuo itse henkilöllisyytensä esiin. Whistleblowing-lomakkeen on tehnyt Webropol Oy vastaamaan EU:n direktiivin vaatimuksia. EU:n direktiivin mukaisesti toteutettu lomake turvaa ilmoitusten nimettömän käsittelyn. Sininauhasäätiö-konserni tai Webropol Oy ei pysty tunnistamaan ilmoituksen lähdettä tai IP-osoitetta, paitsi, jos ilmoittaja kertoo yhteystietonsa.

Whistleblowing rekisteriseloste (PDF)