Siirry sisältöön

Päihdepalvelut Tampereella: uusi suunta ilman päihteitä 

Päihdepalvelumme laajenivat Tampereelle, kun avasimme sinne avohuumehoitoyksikön elokuussa 2023. Yksikön nimi on Suunta ja se toimii Tursonkadulla. 

Tarjoamme tamperelaisille ja orivetisille huumehoidon asiakkaille muun muassa

  • Yhteisötoimintaa 
  • Ryhmätoimintaa 
  • Keskusteluapua 
  • Tukea ja apua sosiaali- ja terveysasioihin 
  • Opioidikorvaushoitoa ja katkaisuhoitoa 

Avohuumehoitoa yksilöllisesti ja kiireettömästi 

Palvelujemme kohderyhmänä ovat suonensisäisiä ja/tai katuhuumeita käyttävät aikuiset asiakkaat, joille avohoidon palvelut ovat tarkoituksenmukaisia päihderiippuvuuden hoitamiseksi. Palvelu perustuu asiakaslähtöiseen avohuumehoidon palvelumalliin, jossa palvelu muokkaantuu joustavasti yksilöllisiin tarpeisiin huomioiden asiakkaiden erilaiset elämäntilanteet sekä hoitomotivaation vaihtelut.  

Hoitoon pääsy tapahtuu matalan kynnyksen periaatteella. Hoidon periaatteisiin kuuluu, että palvelusta ei joudu pois. Asiakkaalle laaditaan moniammatillisesti asiakaslähtöinen hoitosuunnitelma, jonka mukaisesti asiakkaan etenemistä palvelussa seurataan aktiivisesti.  

Asiakkaalle tarjotaan erilaisia tukimuotoja, kuten psykososiaalista tukea, yhteisö- ja ryhmätoiminta sekä lääkehoitoa, jotta huumeidenkäyttö sekä siihen liittyvät psyykkiset ja sosiaaliset ongelmat lieventyisivät tai poistuisivat. Asiakkaat saavat tarpeita vastaavia palveluita oikea-aikaisesti ja tukea erilaisissa hoidon muutos- ja siirtymävaiheissa. 

Peruspalvelut täydentyvät lisäpalveluilla  

Jokaiselle asiakkaan peruspalveluun kuuluvat päihdehäiriöiden sekä niiden kanssa yhtä aikaa esiintyvien lievien ja keskivaikeiden mielenterveyshäiriöiden psykososiaalinen ja lääketieteellinen hoito ja seuranta, säännölliset omatyöntekijätapaamiset, ryhmämuotoinen psykososiaalinen hoito ja yhteisöllinen toiminta. Lisäksi peruspalveluun kuuluu asiakkaan ohjaus, neuvonta sekä avustaminen mahdollisten asiakkaan tarvitsemien muiden palvelujen ja etuuksien hakemissa. 

Avohuumehoidon peruspalveluita täydennetään asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin ja hoitosuunnitelmaan perustuvilla lisäpalveluilla, joita ovat opioidikorvaushoito, intensiivisen hoidon jakso ja lyhytaikainen kotiin vietävä hoito esimerkiksi sairastumisen yhteydessä. 

Hoitoon hakeutuminen 

Tampereella asiakkaalla on mahdollisuus hakeutua itse valitsemaansa avohuumehoitopalveluun. Asiakas voi ottaa yhteyttä Suuntaan matalalla kynnyksellä, soittaa tai tulla käymään. Pirkanmaalla asiakkaalla on myös mahdollisuus vaihtaa toiselle toimijalle vuoden välein.  

Palvelua toteutetaan avohuumehoidon yksikön tiloissa, jota sijaitsevat osoitteessa Tursonkatu 6, Tampere. Olemme auki arkisin klo 12–14 ja vastaamme toimiston numeroon klo 8-16 maanantaista perjantaihin. Päivittäinen ja viikoittainen aikataulu tarkentuu myöhemmin. Viikonloppuisin ja pyhäpäivinä toteutamme vain lääkehoitoa ja puhelinneuvontaa. 

Ota yhteyttä 

Osoite
Tursonkatu 6, Tampere  
(Takojankadun ja Tursonkadun kulmassa, kulku Tursonkadun puolelta)
Avoinna ma–pe klo 12–14 

Toimiston puhelin ma-pe klo 8-16
puh. 044 731 0156

Tuire Ellilä

Päihdepalvelut
Yksikönpäällikkö / Tampere
044 362 2105