Siirry sisältöön

Askel itsenäiseen asumiseen

Olemme käynnistäneet pilotin, jossa tarjoamme asuntoja pitempiaikaiseen vuokraukseen niille asiakkaillemme, jotka ovat valmiita etenemään asumispolulla ja siirtymään itsenäiseen asumiseen.

Useammassa toiminnossamme on huomattu, että jatkoasuttamisen haasteet voivat olla esteenä asumispolulla etenemiselle. Vaikka asiakkaamme olisi valmis itsenäiseen asumiseen tai asumiseen hyvin kevyellä tuella, ei asuntoa eri syistä löydy. Itsenäisen asumisen edellytyksiä ovat esimerkiksi vuokranmaksun onnistuminen ja asumisen häiriöttömyys. Myös maahanmuuttaneilla ihmisillä on tutkimusten perusteella vaikeuksia asunnon löytämisessä, vaikka edellytykset asumisen onnistumiseen itsenäisesti olisivat olemassa.

Toimintamalli vahvistaa asumispolulla etenemistä

Vahvistaaksemme asumispolulla etenemistä, olemme käynnistäneet pilotin, jossa tarjoamme meillä vapaana olevia hajasijoitettuja asuntoja pitempiaikaiseen, itsenäiseen asumiseen asiakkaillemme. Näin pystymme tarjoamaan asuntoja sellaisille asunnottomuutta kokeneille asiakasryhmille, joita emme aina ole pystyneet auttamaan asumispolulla seuraavaan vaiheeseen, kuten Y-Säätiön asuntoihin.

Nyt alkuvaiheessa pitempiaikaisten vuokra-asuntojen tarjoamista itsenäiseen asumiseen pilotoidaan Sininauhasäätiön AIMO Asumisen tuki ja neuvonta -toiminnon ja Maahanmuuttaneiden toiminnan sekä Sininauha Oy:n Kotiin vietävien palvelujen asiakkaille. Jokainen toiminto määrittelee itse ne kriteerit, joiden perusteella asuntoa voidaan asiakkaalle tarjota. AIMOn ja Kotiin vietävien palvelujen kriteerit sidotaan esimerkiksi Sinimittariin.

Sinimittari on meillä Sininauhasäätiö-konsernissa kehitetty työkalu, jolla mittaamme asiakastyön vaikuttavuutta viidellä elämän eri osa-alueella: terveys, talous, hyvinvointi, arjenhallinta ja osallisuus.

Jatkuvuus ja pysyvyys luovat pohjaa hyvälle elämälle

Uuden toimintamallin mahdollistama siirtyminen itsenäiseen asumiseen toimii asumisen polun jatkumona. Lisäksi se täydentää niitä palveluita ja mahdollisuuksia, joita Sininauhasäätiö-konsernin eri toimintojen kautta tällä hetkellä on tarjolla asiakkaille. Pitkäaikaisen asunnon saamisen mahdollisuus tuo asiakkaille pysyvyyttä myös sen jälkeen, kun varsinaista tuen tarvetta ei enää ole. Turvattu asuminen puolestaan luo hyvän perustan jatkaa elämässä eteenpäin.

Ota yhteyttä

Asumisen tuki- ja neuvonta, Aimo
Maahanmuuttaneiden toiminta
Kotiin vietävät palvelut