Siirry sisältöön

Sahapuisto – kokonaisvaltaista tukea yksilöllisesti 

Asumispalveluyksikkö Sahapuisto Vantaan Rajatorpassa tarjoaa tuettua asumista erityisesti pitkäaikaisasunnottomille henkilöille, joilla on lisäksi päihde- ja mielenterveysongelmia. 

Asukas hoitaa Sahapuiston asumispalveluyksikön yhteisötilan ikkunalaudalla kasvavia kasveja. Asukas hoitaa Sahapuiston asumispalveluyksikön yhteisötilan ikkunalaudalla kasvavia kasveja.

Asuminen Sahapuistossa on tuettua asumista, jossa arjen ja elämän hallintaa vahvistetaan henkilökunnan tuella. Tuki on kokonaisvaltaista ja moniammatillista sekä asukkaan yksilöllisiin tarpeisiin räätälöityä.  

Otamme työssämme huomioon asukkaan kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja toimivat verkostot. Työotteemme on osallisuuteen ja arjen aktiivisuuteen kannustava. Sahapuiston asukkailla on mahdollisuus osallistua päihteettömyyttä tukevaan työtoimintaan. 

Toimintamme pohjautuu asunto ensin -periaatteeseen, jossa päihteettömyys ei ole asunnon saamisen edellytys, vaan asunto on ensimmäinen askel kohti kuntoutumista. Ajatuksena on, että ensin turvataan asuminen ja vasta sitten tartutaan asukkaan elämän muihin haasteisiin yhdessä hänen kanssaan.  

Vahvistamme asumisen onnistumisen edellytyksiä  

Sahapuistossa tavoitteena on parantaa ja vakiinnuttaa asukkaiden asumisedellytyksiä: säilyttää ja vahvistaa toimintakykyä, ohjata asukkaita palveluiden ja etuuksien piiriin sekä katkaista asunnottomuuden kierre ja mahdollistaa itsenäisempi asuminen.  

Sahapuistossa on 58 asuntoa. Asunnot ovat neljässä kerroksessa, eikä talossa ole hissiä. Henkilökuntamme on paikalla ympäri vuorokauden. 

Teemme aktiivista naapurustotyötä

Asukkaamme ovat meille tärkeitä ja heidän hyvinvoinnistaan kannetaan huolta. Teemme myös aktiivisesti työtä suvaitsevuuden ja moniarvoisuuden puolesta. Me ajattelemme, että jokaisella on oikeus ihmisarvoiseen elämään ja tasa-arvoiseen kohteluun. Kunnioitamme ihmisen itseisarvoa yksilönä ja yhteiskunnan jäsenenä. 

Keskustelemme jokaisen meille muuttavan kanssa siitä, kuinka oman kodin ympäristö otetaan huomioon. Teemme aktiivisesti työtä sen eteen, että jokainen Sininauhan kodissa asuva hyväksytään osaksi asuinalueen naapurustoa. Osana naapurustotyötä käymme jatkuvaa vuoropuhelua asukkaidemme, naapuruston ja siellä toimivien yritysten, laitosten ja viranomaisten kanssa. Teemme myös ympäristökierroksia yksikön lähialueella.  

Asumaan meille

Kodin saamiseksi meiltä, ota ensin yhteyttä sosiaalityöntekijääsi tai oman hyvinvointialueesi sosiaalitoimeen. Asuminen meillä pohjautuu huoneenvuokralain mukaiseen sopimukseen, joka on voimassa toistaiseksi.  

Ota yhteyttä 

Osoite 
Sahatie 1, Vantaa 

Sahapuiston asumispalveluyksikkö

Päivystysnumerot Sahapuisto
Päivystävä puhelin 24/7
046 601 9105

Juuso Junttila

Myrri Sahapuisto
Yksikönpäällikkö
050 401 2444

Sari Nokelainen

Myrri Sahapuisto
Tiimiesihenkilö
044 768 8493