Siirry sisältöön

Päihdepalvelut pääkaupunkiseudulla: kuntoutumista asiakkaan omilla ehdoilla 

Korvaushoitoyksikkömme sijaitsevat Helsingissä Ruusulankadun asumispalveluyksikön yhteydessä ja Vantaalla päiväkeskus Illusian kanssa samoissa tiloissa. Opioidikorvaushoidon lisäksi tarjoamme asiakkaan kotona tapahtuvaa katkaisuhoitoa ja kotiin tuotettavaa avohoitoa.  

Hymyilevä työntekijä ojentaa lääkelistan korvaushoidon asiakkaalle. Työntekijä ojentaa lääkelistan korvaushoidon asiakkaalle.

Toimintamme lähtökohtia ovat asiakkaan yksilöllinen, arvostava kohtaaminen ja hänen tilanteensa kokonaisvaltainen huomioon ottaminen. Tarjoamme turvallisen ympäristön ja kiireettömän ilmapiirin, jossa asiakasta kuunnellaan ja hänen haasteisiinsa etsitään yhdessä parhaita ratkaisuja.  

Räätälöityä katkaisuhoitoa asiakkaan kotona 

Asiakkaan omassa kodissa tarjottava katkaisuhoito on intensiivinen päihdekatko, johon tyypillisesti sisältyy 5–7 tapaamista hoitajan kanssa. Katkon aikana asiakkaan koko elämäntilannetta voidaan kartoittaa ja varsinaisen katkaisuhoidon lisäksi tarjoamme keskustelutukea, neuvontaa ja ohjausta päihteettömyyttä tukeviin verkostoihin. Palvelut räätälöidään luottamuksellisesti ja yksilöllisesti asiakkaan tarpeiden mukaan. Katkaisuhoito tapahtuu Suuntasi Päihdepalvelut Oy:n lääkärin valvomana. 

Avohoidolla tukea päihteettömään elämään 

Kotiin tuotettava avohoito on suunnitelmallista ja tavoitteellista kotona tapahtuvaa päihdekuntoutusta, jonka kesto on yleensä noin 2–6 kuukautta. Kuntoutusjakson ja tapaamisten sisältö suunnitellaan vastaamaan asiakkaan yksilöllisiä tarpeita. 

Kotiin tuotettavan kuntoutuksen aikana asiakasta tavataan sovitusti yhdestä viiteen kertaa viikossa. Tapaamisilla tuetaan mielekkään, päihteettömän elämän rakentamista ja voimavaraistavien verkostojen syntymistä.  

Kuntoutuksen alussa asiakkaan elämäntilanne kartoitetaan ja rakennetaan luottamusta. Kartoituksen jälkeen laaditaan asiakkaan tarpeista nouseva hoito- ja kuntoutussuunnitelma. Asiakasta tuetaan kokonaisvaltaisesti ja yhteistuumin haetaan arkeen voimavaroja vahvistavia ankkuripaikkoja ja toimintoja, jotka tukevat päihteetöntä, merkityksellistä arkea. Erilaisiin vertaisryhmiin ja vertaistukeen voidaan mennä myös yhdessä asiakkaan niin toivoessa.  

Kotiin tuotava avohoito sopii hyvin niille, joilla on edellytyksiä osallistua hoitoon kotoa käsin. 

Yhteisöllisyys korvaushoidon onnistumisen tukena 

Korvaushoito on opioidiriippuvaisille tarkoitettua lääkehoitoa. Sen tavoitteena on asiakkaan kuntoutuminen ja päihteettömyys tai riippuvuuden haittojen vähentäminen ja asiakkaan elämänlaadun parantaminen. Opioidikorvaushoidon lisäksi tarjoamme hoitoa tukevaa vertais- ja ryhmätoimintaa matalan kynnyksen osallisuutta kasvattavia menetelmiä hyödyntäen. Pieni ryhmäkoko, yksilöllinen, arvostava kohtaaminen ja yhteisöllisyys auttavat osaltaan asiakkaitamme eteenpäin toipumispolulla.  

Hoitoon hakeutuminen 

Meillä on pääkaupunkiseudulla kaksi korvaushoitoyksikköä. 

Päihdepalveluihimme hakeudutaan pääsääntöisesti Helsingin ja Länsi-Uudenmaan sekä Vantaan ja Keravan hyvinvointialueiden päihdepalveluiden kautta saatavalla lähetteellä. Kotona tapahtuvaa katkaisuhoitoa ja kotiin tuotettavaa avohoitoa on mahdollista ostaa myös yksityisesti.  

Ota yhteyttä

Sähköposti
paihdepalvelut@sininauhakoti.fi 

Opioidikorvaushoito Helsingissä 

Osoite
Ruusulankatu 10, Helsinki 
puh. 044 737 7502 (ma-su klo 8-15.40)
Lääkkeenjako ma-su 9-11

Opioidikorvaushoito Vantaalla 

Osoite
Rautkallionkatu 3, Vantaa 
puh. 050 467 5119 (ma-pe klo 8-15.40)
Lääkkeenjako ma-pe kello 9–11

Linda Brown

Päihdepalvelut
Yksikönpäällikkö
044 764 7782

Anssi Eriksén

Päihdepalvelut
Tiimiesihenkilö
046 603 3105