SININAUHA OY:N TOIMINTAPERIAATTEET, ARVOT JA MISSIO

 

 

sininauha oyn missio

MISSIO

Toteutamme vaikuttavien ratkaisujen avulla asiakkaittemme unelmia.

Sininauha Oy on valtakunnallisesti toimiva päihde- ja mielenterveysehtoisen tuetun asumisen ammattilainen. Vahvistamme asiakkaidemme elämänhallintaa ja mahdollistamme arjen onnistumisia.

 

ARVOT

Toimintamme pohjalla on kristillinen arvokäsitys: Jokainen elämä on tärkeä. Aina on toivoa.

Uskomme:

 • Uusiin mahdollisuuksiin ja yhdessä tekemiseen
 • Suvaitsevaisuuteen moniarvoisessa yhteiskunnassa ja oikeuteen yhteiskunnan vastuullisena jäsenenä
 • Ihmisen itseisarvoon ja kunnioittamiseen yksilönä sekä yhteisön jäsenenä
 • Oikeuteen ihmisarvoiseen elämään ja tasa-arvoiseen kohteluun
 • Periksi antamattomuuteen arvojemme puolustamisessa ja toteuttamisessa

 

TOIMINTAPERIAATTEET

Tuotamme asiakaslähtöistä, asumisyksikkömuotoista tuettua asumispalvelua, kotiin vietävää asumisen tukea ja neuvontaa sekä päivätoimintaa mielenterveyskuntoutujille.

Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt Sininauha Oy:lle Yhteiskunnallinen yritys -merkin vuonna 2015.

 

Palvelumme

 • Asumisyksikkömuotoinen Asunto ensin -periaatteen mukainen asuminen
 • Asumisyksikkömuotoinen päihteetön tuettu asuminen
 • Asiakkaan omaan kotiin vietävät tuetun asumisen palvelut
 • Päivätoiminta ja kuntouttava työtoiminta mielenterveyskuntoutujille
 • Asuinaluetyö eli yksiköiden ympäristössä työskentelevien yrittäjien, eri toimijoiden ja naapuruston kanssa tehtävä yhteistyö
 • Suvaitsevaisuuden lisääminen, asenteisiin ja ennakkoluuloihin vaikuttaminen sekä pelkojen vähentäminen, esimerkiksi turvallisuus- ja   asiantuntijaluennot

 

Tuotamme asumispalvelua Asunto ensin -periaatteen mukaisesti

Jokaisella on oikeus omaan kotiin, omalla ovellaan ja  omalla nimellään. Toteutamme asumista ja asumisen tukea Asunto ensin –periaatteella sekä myös päihteetöntä asumispolkua. Sen taustalla on vuosina 2008–11 toteutettu asunnottomuuden vähentämisohjelma.Mallin toteuttamisesta on paljon hyviä kokemuksia.

Me Sininauhassa katsomme, että asunto on ensimmäinen askel ihmisen sosiaalisessa kuntoutumisessa. Kun asuminen on turvattu, yksilöllä on voimavaroja keskittyä myös muuhun kuntoutukseen. Turvallisuuden tunteen kasvaessa ja arkitaitojen karttuessa vuokra-asunto alkaa tuntumaan omalta kodilta.

Vuokraamme asiakkaalle asunnon vuokramarkkinoiden tapaan. Asuntoon sovelletaan huonevuokralakia itsemääräämis- ja kansalaisoikeuksineen. Sininauha Oy:llä on sekä täysin päihteettömiä että päihteet sallivia asuntoja. Taustalla on näkemys, että ensin muuttuu päihteidenkäyttäjän käyttäytyminen ja vasta sen jälkeen päihteiden käyttö. Ei ole yhtä ainoaa tapaa kuntoutua ja päästä eroon päihteistä. Käytössämme on useita asiakaslähtöisiä toimintamalleja, joista ammattitaitoinen henkilökunta auttaa löytämään parhaiten soveltuvan.

 

Toimimme puitesopimusten pohjalta

Toimintamme perustuu tällä hetkellä puitesopimuksiin. Asunnon saamisen edellytyksenä on asunnottomuus, päihde- ja/tai mielenterveysongelmat. Asukkaaksi pääsemiseksi on otettava ensin yhteys oman paikkakunnan sosiaalitoimen asumisen tukeen (ASTU). Asuntoihimme ei pääse ottamalla yhteyttä suoraan meihin.

Sininauha Oy:llä on puitesopimukset seuraavien kuntien kanssa:

 • Helsinki
 • Espoo
 • Vantaa
 • Tuusula
 • Kerava
 • Hyvinkää