Ohjaus ja neuvonta

-tuetaan ja ohjataan päihde- ja tai mielenterveyskuntoutukseen

-opastusta eri viranomaisten kanssa asioimisesta

 

Verkostotyö

         - kontaktien luominen viranomaisiin  

         - tiivis ja tavoitteellinen yhteistyö

 

Sosiaalinen tuki

- kannustetaan aktiivisuuteen ja omatoimisuuteen

- motivoidaan asioiden hoitamisessa

- kontaktien luominen omaisiin ja läheisiin

 

Tapaamiset

         - henkilökohtaiset tapaamiset asiakkaan kotona tai muussa  

            ennalta sovitussa paikassa (min 1x viikko  1-2h)

 

Tiedonkulku ja yhteydenpito

- raportointi palvelun ostajalle

- asiakkaalla mahdollisuus käyttää tarvittaessa palveluntuottajan

   puhelinta/tietokonetta  asioidessaan viranomaisten kanssa.

 

Asumisen turvaaminen

- asuminen turvataan myös tilanteissa joissa asiakas on joutunut  sairaalaan, hoitolaitokseen, vankilaan tms. laitokseen. (paikkakohtaiset säännöt huomioiden)