Ympäristötyöntekijät järjestivät syksyllä 2014 kaikille Töölön alakoulun 360 oppilaalle luentosarjan, jossa kerrottiin Sininauhan Oy:n Ruusulankadun toiminnasta, asukkaista, mielenterveys- ja päihdeongelmista sekä siitä, miten toimia sellaisissa tilanteissa, joissa lapsi kokee huolta ja pelkoa. Luentosarjaa pidettiin erittäin onnistuneena ja tärkeänä. Palautteen mukaan luennot vähensivät lasten pelkoja. Toimintamallia on tarkoitus jatkaa myös tulevaisuudessa.

Toimintamalli on yksi Helsingin kaupungin turvallisuussuunnitelman kärkihankkeita.

http://dev.hel.fi/paatokset/media/att/e1/e1ff389f735c5e6c0197bba7610233fbd7f9ed4d.pdf

 

 Sininauhan erilainen naapuri -toimintamalli

Toimintamalli sai nimekseen ”Erilainen naapuri” ja se valittiin joulukuussa 2015 Helsingin kaupungin turvallisuussuunnitelman yhdeksi kärkihankkeeksi. Turvallisuussuunnitelman kärkihankkeiksi on nostettu kaupungissa toteutettavia hyviä käytäntöjä ja hankkeita. Turvallisuussuunnitelmaan on kirjattu, että koska päihde- ja mielenterveysongelmaiset aiheuttavat todistetusti turvattomuuden tunteita ja ennakkoluuloja asukkaissa eri alueilla, olisi Erilainen naapuri -mallin kaltaiselle toimintamallille tarvetta laajemmaltikin Helsingissä. Helsingin kaupunki pyrkii selvittämään mahdollisuuksia toimintamallin laajentamiseen myös muihin perusasteen kouluihin.