Huolehdimme asuinalueista yhdessä kaikkien niiden tahojen kanssa, jota toimintamme koskettaa: asukkaiden, naapuruston, asukasyhdistysten, koulujen, päiväkotien,iltapäiväkerhojen, terveysasemien, alueen yrittäjien, virastojen, laitosten ja viranomaisten kanssa.

Kokemuksemme mukaan naapuruston ja yksiköiden asukkaiden tutustuminen toisiinsa vaikuttaa merkittävästi asenteisiin ja hälventää yleisiä ennakkoluuloja Sininauhaa kohtaan. Etsimme aktiivisesti uusia tapoja, joilla asukkaamme ja heidän naapurinsa ymmärtäisivät toisiaan ja kokisivat alueen turvalliseksi elää. Kutsumme tätä ympäristöön suuntautuvaa vuorovaikutustyötä ympäristötyöksi.

Ympäristötyö edistää omalta osaltaan Sininauhassa asuvien asukkaidenkuntoutumista. Tavoitteena on, että asukkaamme saavat kiinni elämästä ja voivat jatkaa yhteiskunnan jäsenenä vakaammalta pohjalta. Kunkin asuinalueen ominaispiirteet vaikuttavat siihen, miten ympäristötyötä käytännössä tehdään. Pidämme yllä asuinalueiden siisteyttä, huolehdimme turvallisuudesta ja järjestämme yhteisiä tapahtumia. Jo muuttovaiheessa käymme asiakkaidemme kanssa läpi yhteiset pelisääntömme miten ympäristö ja naapurusto otetaan huomioon. Vastaamme palautteisiin ja puutumme häiriöihin välittömästi.