Mäkelänkadulla sijaitsevan Pessin ympäristötyöstä vastaa pääosin asukkaista muodostettu ympäristötyön ryhmä. Asukkaat voivat ilmoittaa halukkuutensa ympäristötyöryhmän toimintaan.

Ryhmä jalkautuu ympäristöön kaksi kertaa viikossa. Kierroksille osallistuu kerrallaan 2 – 4 Pessin ja Pessixin asukasta. Asukkaat saavat mukaansa siivousvälineet, turvakäsineet sekä neulojen- ja ruiskujen keräysasian Pessin päivystyksestä.

Häiriötilanteissa yksikköön voi ottaa yhteyttä vuorokauden ympäri puhelinnumeroon 040 5569 105

Mäkelänkatu 50 piha